Üdvözöl a(z) Mezőcsáti Református Egyházközség

''Ha pedig a világosságban járunk, közösségünk van egymással és Jézus Krisztussal.'' (I. János 1:7)  

Rovatok
HÍREK

KeresésHírek véletlenszerûen

Hírek
[ Hírek ]

·Kulcsszó a kapcsolat: Konferencia a roma gyerekek oktatásáról
·Hírek a mezőcsáti gyülekezet életéről
·Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről
·"A Reménység és az Örök Élet Vasárnapja"
·\"PALÁNTA\" gyülekezeti családi nap
·Ezt láttuk Bőcsön és Ónodon 2010. június 7-én és 9-én
·Kálvin-szobor avatás, 2010. május 22.
·Konfirmáció ünnepe Mezőcsáton - 2010. május 9.
·Kálvin szobor tájékoztató

Ajánló


Info
PageRank ikon ingyen


Konfirmáció ünnepe Mezőcsáton - 2010. május 9.
Dátum: 2010. május 10. hétfő, 13:45 Közzétette: kaf

Hírek
A 2009/2010. tanévben 32 12-13 éves korú általános iskolás tanulót készíthettünk fel a konfirmációi vizsgára és fogadalomtételre. A csoport ez évben két részből tevődött össze, egyrészt a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolánk 6. évfolyamából, másrészt a helybeli önkormányzati fenntartású Egressy Béni Általános Iskolából. Ebben az évben sajnos a helybeli Kiss József Gimnáziumból senki sem jelentkezett a többszöri hívás és megkeresés ellenére sem. Az önkormányzati iskolában heti 1 hittanórát tudunk tartani évfolyamonként, első osztálytól kezdve. A heti 1 órának szerényebb eredménye van, mint az egyházi iskolában az éveken át pontosan megtartott heti 2 órának és a napi reggeli 15 perces áhítatoknak.
Az önkormányzati iskolában ifjú lelkipásztor testvérek Alexa Gábor és Victor László tanítják a hittant. Az egyházi iskolában, az alsó tagozatban az osztályfőnök tanító nénik, akik hála Istennek katechetikai végzettséggel rendelkeznek. 5. osztálytól a lelkipásztorok visszük tovább őket 8. osztályig. Rendelkezünk vallástanári végzettséggel is.

Konfirmandus csoportjainkat kiemelt figyelemmel kísérjük. Résztveszünk egyházmegyei, egyházkerületi ifjúsági alkalmakon. Saját magunk számára is készítünk olyan közösségformáló építő alkalmakat, amelyek segítik növekedésüket, pld. csendesnapokat, nyári táborokat, kirándulásokat, túrákat.

Az elmúlt években tettem kíséretet arra nézve, hogy nemcsak a konfirmandusokat gyűjtöttük össze, hanem a szüleiket is meghívtam egy közös tanulásra, foglalkozásra. Havonta 1 alkalmat tartottam, nagyon jónak mondható eredménnyel, mert akik konfirmáltak azok újra gondolták mit is jelentett nekik, csak pozitív élményekről számoltak be, akiknek pedig hiányzott az életéből, azok bekapcsolódhattak gyermekei tanulmányaiba. Majd a látogatottság lecsökkent, mondván, hogy a gyermekekkel együtt tanulnak, értik miről van szó, tudnak segíteni, másrészt arról szóltak látják, hogy a gyermekek nagyon jó kezekben vannak és a legjobb dologra vannak tanítva, így januárra a foglalkozásokat sajnálatomra befejeztük, a gyermekek vizsgája szépen teljesült és a szülőknek is része volt benne.

A vizsga utáni tanévekben 7. 8. évfolyamon tanrendünk szerint tanítunk tovább.

A konfirmációi anyag nagyon jó alap, amire folyamatosan tudunk építeni akár az egyháztörténetet és különösképpen az etikát és erkölcstant. Hála Istennek számos jó tankönyv áll rendelkezésünkre református tankönyveink mellett használom, segítségül veszem az evangélikus, más protestáns és katolikus hittankönyvek idevonatkozó anyagait, példáit is, számunkra megfelelő módon.

Nyolcadik év végére igyekszem úgy együtt láttatni hitünk igazságait, Krisztust követő életünk jellemzőit, hogy külön külsőséges ünnep nélkül is megerősíttessenek hitvallásunkban. Bár van egy a refis diákokban évek óta megszületett igény szerinti szép forma, amikor a ballagási ünnep keretében a ballagási tarisznyák átvétele alkalmával egy-egy áldó Igét is elmondanak és elhelyeznek, amit ők maguk kerestek egymás számára.

A lelkipásztorok által keresett konfirmációi áldást két év múlva a diáktársak által adott úti áldás is meggazdagítja. Számomra ez felemelő, mindig meghatottan, áhítattal figyelem ezeket az Igéket, hasonlóképpen a szülők is!

A gimnazista korú gyermekek jó részben kikerülnek a látóterünkből, azonban a hazautazós hétvégeken az itthon lévők számára is minden szombat délután vannak ifjúsági klubfoglalkozások. Természetesen szeretnénk a konfirmációval több eredményt elérni, hiszen a jövő gyülekezetét szeretnénk látni bennük, megnyerni őket a hitben való életre.

Az ifjúság neveléséből készek vagyunk kivenni részünket, valószínű, hogy az új és mégújabb pedagógiai eredményeket be kellene építeni, minél előbb a tankönyvekbe, munkafüzetekbe, a mindennapi tanításba.

Tudatában vagyunk annak, hogy életszakasz változásokon átmenő, formálódó életeket kísérünk.

Törekszünk arra, hogy a szülők, akik korábbi neveltetésükből adódóan távolabb vannak az élő egyház világától, megérezzék, hogy gyermekeiknek sokféle tekintetben elengedhetetlenül szükségük van a konfirmációra.

Tudjuk azt is, hogy a konfirmáció a konfirmandusért van, aki egy állandó érési folyamat részese, élvezője, vagy időnként el- és megszenvedője.

Szeretnénk megajándékozni konfirmandusainkat azzal a tudással és tudattal, hogy e gyülekezetben befogadott személyiség. Mindenkor helye van a gyülekezetben, és ha elmegy itthonról, akkor is mindenkor nyitott parókia és templom várja haza, mert a csáti kazetták alatt mindig jó megállni és elcsendesedni – ahogy idősebb konfirmandusok megfogalmazták már többször.

Tanításunkban egyrészt adni szeretnénk egy biztos bibliaismeretet, alapvető hitismeretet, ha úgy tetszik lexikális tudást, másrészt annak a magvát szeretnénk elvetni, hogy hite által a mindennapi életgyakorlat helyzeteire tudjon reflektálni, tudja azokat értelmezni, ne legyen bizonytalanságban, ne féljen az élettől, hanem higgyen, éljen, boldoguljon. Szintjüknek megfelelő önismeret nyújtása és felmutatása a hitismerettel együtt úgy gondolom elég muníció a következő időre.

Számomra a konfirmációk egyik legnagyobb ajándéka a kézrátétellel történő megáldás pillanata. Elég időt igyekszünk szentelni az Igék kiválasztására, hogy a legmegfelelőbb forrás legyen a gyermek személyisége számára a jövőjére nézve.

Tavaly az MR1 Kossuth Rádió élőben közvetítette a konfirmációs istentiszteletünket. Igen fontos és értékes visszajelzéseket kaptam, de legkülönlegesebb egy Szeged környékén szolgáló római katolikus katechéta kántortól kaptam, aki egyik szolgálati helyéről a másikra sietve éppen az áldásokat hallgatva meg kellett, hogy álljon, mert azt érezte az jött át számára, hogy itt igen szent dolog történik, ezt menet közben nem lehet hallgatni, meg kell állni, úgy kell átélni az áldás csodáját.

A 32 fős konfirmandus csoport vizsgáját péntek este mintegy 300 fős gyülekezet hallgatta. A vasárnapi ünnepélyes fogadalomtételt mintegy 450 fős ünnepi gyülekezet közösségében tették az ifjak. E gyülekezet tekintélyes része úrvacsorát is vett az ifjakkal. A városban tudott volt, hogy a református gyülekezetnek ünnepe van. A templomajtóban történő kézfogások alkalmával igen sok boldog embert láttam. Hálásak voltak. Ünnepélyesen emelkedett a lelkünk. Szent közösségben voltunk. Mindnyájan megerősíttettünk a hitünkben. Reménység adatott a szívünkbe, és erre a hétköznapok valóságában nagy szükségünk van!

A következő hittanórán évek óta hagyományosan megkérjük diákjainkat, hogy írjanak a konfirmációról, tapasztalataikról, élményeikről. A konfirmációi anyakönyv féltve őrzött drága kéziratai ezek az oldalak.

Szolgálatunkat a Magvető reménységével végezzük, tudván azt, hogy sokféle talajra hullik az Ige magja és ki-ki a maga adottságai szerint hozza meg annak gyümölcsét a maga idejében. Hálásak vagyunk azért, hogy évről évre átélhetjük, hogy a Magvető kimehet a maga földjére, hogy elvesse a magot.

Gazda István
esperes

 
Kapcsolódó linkek
· Több hír: Hírek
· Több hír: kaf


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Hírek:

Kálvin-szobor avatás, 2010. május 22.


Hír értékelése
Értékelés: 0
Szavazat: 0

Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Kapcsolódó rovatok

Hírek

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.


(C) 2006 | Mezőcsáti Református Egyházközség | Minden jog fenntartva. | Impresszum

Készítette: kaf

A PHP-Nuke terméktámogatás nélküli szabad szoftver, amelyre a GPL licensz érvényes.
Oldalkészítés: 0.04 másodperc