Üdvözöl a(z) Mezőcsáti Református Egyházközség

''Ha pedig a világosságban járunk, közösségünk van egymással és Jézus Krisztussal.'' (I. János 1:7)  

Rovatok
HÍREK

KeresésHírek véletlenszerûen

FÉNYSUGÁR
[ FÉNYSUGÁR ]

·Karácsonyi történet - A három fa legendája
·Magyar karácsony az égben
·Bemutatkozik segédlelkészünk, Victorné Szabolcsik Veronika
·Október 2-án segítõ kezet nyújtottunk
·A Kálvin évforduló mezőcsáti áldásairól
·Kálvin János élete (Noyon, 1509. július 10. - Genf, 1564. május 27.)
·Kálvin János bűnvalló imája
·A Rimaszombati Református Tudományos Gyűjtemény megnyitóján
·Idősek napja

Ajánló


Info
PageRank ikon ingyen


Hírek a mezőcsáti gyülekezet életéről
Dátum: 2011. november 20. vasárnap, 15:47 Közzétette: admin

Hírek
2011. szeptember 10-11-én a Marosvásárhely-Cserealjai gyülekezet óvodájának felszentelő, megnyitó istentiszteletén vettünk részt négy fős gyülekezeti küldöttségünkkel. A gyülekezet több éve dédelgetett álma vált valóra a nyár folyamán.


Ötvös József esperes hirdette az Igét. Papp Béni lelkipásztor számolt be a több éves előkészítés után elkészült új épületegységről, ami magában foglal két óvodai csoport befogadására alkalmas termet a kiszolgáló részekkel együtt, valamint egy emelt szintű tetőteres beépítés eredményeként egy nagyobb területű szolgálati lakást.Az óvoda a Marosvásárhelyi Református Kollégium tagintézményeként működik gyülekezeti kezelésben. Az első óvodai csoport 26 fővel, két óvó nénivel kezdte meg működését.
Az ünnepi istentisztelet második felébe kapcsolódtak be a gyermekek, énekekkel és verssel szolgáltak. A gyermekek szülei csaknem kivétel nélkül a gyülekezet tagjai. Az óvoda fenntartására, mindennapi működtetésébe nagyon sok önkéntes gyülekezeti szolgálattévő kapcsolódik be. Sajátjuknak tekintik teljes mértékben.


Az ünnepi istentisztelet megható része volt, amikor a szülők gyermekeikkel együtt vehették az áldást az úrasztala körül, amit Varga László ny. lelkipásztor a gyülekezet korábbi lelkipásztora mondott el megható módon!

2011. október 15-én szombat délután szolgált gyülekezetünk négyszólamú vegyeskara a miskolci evangélikus templomban, Veczán Pál XVIII. Egyházzenei kórustalálkozó rendezvénysorozat keretében. Meggazdagító és tanulságos volt egymás kórusait meghallgatni, egymás hite és énekes szolgálata által épülni.

2011. október 21-22-én Gimnáziumunk 25 fős tanári karával töltöttünk együtt két tartalmas napot a Megbékélés Házában Berekfürdőn. A konferencia célja és szándéka egyrészt a közösségépítés volt, másrészt egymás alaposabb megismerése, hogy a fenntartóváltás nyomán a gyülekezetbe az egyházi oktatási rendbe történő megérkezés, betagolódás minél zökkenőmentesebben és eredményesen tudjon megtörténni. Összegeztük az első két hónap tapasztalásait és különböző kiscsoportos és plenáris foglalkozások keretében próbáltuk megfogalmazni egy önkormányzati és egy egyházi gimnázium jellemzőit, elvárásait, egy saját magunkra érvényes jövőtervet, jövőképet és identifikációt! A csoport előadói Dr. Hézser Gábor és Dr. Fruttus Levente tanár urak voltak.


2011. október 23-án vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében ünnepeltük őszi nemzeti ünnepünket. Alexa Gábor lelkipásztor hirdette az Igét. Református Általános Iskolás tanulóink és Gimnazista diákjaink nagyon szépen egymásba kapcsolódóan mutatták be ünnepi műsorukat a mintegy 900 fős gyülekezet közösségében. Az istentisztelet után a város főterén folytattuk ünnepünket. Az ünnepi beszédben Mezőcsát város 56-os mártír tanítójáról emlékeztem meg, személyéhez kapcsolva a helyi 56-os történéseket. A megemlékezés aktualitását halálának 50. évfordulója adta. E lapban is méltó hogy emléket állítsunk hajdani református kántortanítónknak, aki 27 éven át tanította és nevelte Mezőcsát tanulóifjúságát.
A tanító úr Edelény-Császtapusztán született 1910-ben, édesapja gazdatiszt volt, aki 1913-ban elhunyt. Édesanyja egyedül neveli tovább, Edelényből Poroszlóra költöznek. A református elemi iskola igazgatója Jakab Imre felfigyel az igen tehetséges gyermekre. Külön is tanítja és a család támogatására pénzt gyűjtenek. Hódmezővásárhelyre kerülnek, ahol a polgári iskolát végzi néhai édesapjának testvére teljes támogatásából, aki kerékgyártó mester volt. Próbálja viszonozni a segítséget, beáll dolgozni a műhelybe időről-időre. Nagybátyja Debrecenbe viszi a Református Tanítóképzőbe, ahol minden évfolyamot igen jó eredménnyel végez el. Friss diplomásként jelentkezik a Mezőcsáti Presbitérium tanítói pályázatára. Több jelentkező meghallgatása után mellette döntenek. 1937-ben megnősül, Vattay Máriát veszi feleségül (1914-2005), három gyermekük születik: Mária, Éva és Sándor, akik hála Istennek ma is élnek Budapest vonzáskörzetében.
Az 1948-as államosítás után 1952-53-ban kapja meg magyar-történelem-ének szakos tanári diplomáját Egerben. A Mezőcsáti Járás Oktatási Osztályán tanfelügyelőként is dolgozik a tanítás mellett. Ismert és elismert oktatási szakemberként tartják számon.
És eljött 1956 októbere. A közakarat a Munkástanács titkárává választja egyhangúan. Nemzetőrséget szervez, vigyáz a rendre, volt leventeoktató, emlékezett a háború borzalmaira, minden fegyvert begyűjtetett, óvatos volt. Vigyázott a rábízottakra!
Amikor tudomására jutott, hogy a Budapest felé tartó tankhadsereg Tiszakeszi felől érkezve, Mezőkövesd felé tartva Mezőcsáton fog átdübörögni (mint 1944-ben 12 évvel ezelőtt), mindent megtett annak érdekében, hogy senkinek eszébe ne jusson rájuk lőni bármivel is, mert annak beláthatatlan következményei lettek volna. Tehát neki volt köszönhető, hogy senki nem esett áldozatul itthon a szovjet hadsereg átvonulásának. (Mezőkövesden az ótemplom tornya lett áldozatául az átvonulásnak)
Higgadtsága, bölcsessége, előrelátása megóvott a vérontástól.
1957. március 8-án este Zoltán napon, Soós Zoltán tanár kollégáját köszöntötték fel, együtt ünnepelt szerényen a két család. Hazaérve, a gyermekeket alig hogy elaltatták egy rendőr érkezik a helybeli őrsről, parancsot kaptak, az este befogják vinni az őrsre, letartóztatják. A Csáti Bíróság börtönébe vitték, néhány nap után Miskolcra, utána Kistarcsára. Elrettentő példát statuálnak, a járás tanítóit megfélemlítik!! 1958 tavaszán folytatják le koncepciós tárgyalását. Olyan hamis tanúkat állítanak, akik még sohasem jártak Mezőcsáton, de vallják, hogy az iskola padlásán olyan lőállásokat építettek ki, amelyek alkalmasak voltak a tankokkal szembeni ellenállásra. Aki ismeri a telkek és utak fekvését, tudja, hogy fizikai képtelenség amit állítanak. Elítélték. Pestre kerül a Kozma utcába, majd Vácra. A börtönben sok 56-ost megismer pl. Göncz Árpádot, Darvas Ivánt. A börtönévek megviselik.
1959 márciusában a „kádári konszolidáció” nyomán kiengedik, peranyagát újra vizsgálják, kiderül a hamis vád, a koncepciós eljárás. Megfosztják tanítói, tanári állásától, a miskolci hűtőház építkezésén ajánlanak neki munkát. A börtönévek után olyan fizikai állapotban van, hogy ilyen fizikai munkára képtelen.
A Reformátusok Lapjában álláshirdetés jelenik meg, a kunhegyesi gyülekezet kántort keres, pályázatát befogadják, 1959 őszétől új otthona ebben a gyülekezetben van. 1961. márciusában a szolnoki kórházba kerül. A diagnózis lesújtó, leukémia, a börtönévek tönkretették szervezetét. Szolgált amíg bírt, halála előtti napokban azt mondja családtagjainak: „Azt álmodtam, hogy az Élet könyvébe be van írva a nevem” (Jel 5). 1961. június 12-én hunyt el, Kunhegyesen van eltemetve, temetése alkalmával sírját mezei virágokból készített fonatokkal bélelték ki, ami aztán befedte a koporsóját is. 51 esztendős férfiember volt, 27 éves tanítói szolgálattal, életét adta hazájáért, szűkebb pátriájáért. Derékba törte életét, pályáját a brutális értelmetlen politikai megtorlás. Az igaznak emlékezete áldott.
1993-ban Antal József kormánya Göd város polgármesterén keresztül adta át Sándor fiának a néhai Édesapjának szóló 1956-os posztumusz kitüntetést.
Emléke ma is él a szívekben, idősödő tanítványai nagy szeretettel és tisztelettel őrzik emlékét.
A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolánk nagyudvarának folyosóján, annál a tanteremnél ahol tanított és arrébb lakott, márványtábla őrzi emlékét 2003. június 22-e óta.


2011. október 24-én hétfőn a Partiumból az Érmihályfalvi Református Óvodából érkezett óvodánkba egy 5 fős küldöttség tapasztalatcserére, egy munkanapra.

2011. október 27-28-án a Cserealjai testvérgyülekezet óvodájából érkezett két óvó néni két lelkipásztorral együtt szakmai tapasztalatcserére. Mindkét esetben különösképpen az óvodai hitoktatás, annak integrálása az egész napos foglalkozásokba került az érdeklődés előterébe. Az egymástól való tanulás szép idejét éltük meg együtt teljesen ember és gyermekközelben, minden protokoll nélkül együtt dolgozva, egymást meggazdagítva.


2011. november 6-án tartottuk Presbiteri tisztújító választói közgyűlésünket.

2011. november 12-én szombaton gyülekezeti napot szerveztünk. Délelőtt 9 órától az óvodában „Palánta napot” tartottunk a kisgyermekes szülők részére. Gyermekeikkel együtt érkeztek, a bölcsődébe és az óvodai csoportszobában a gyermekekre felügyeltek, míg a 35-40 fős felnőtt közösség Alexa Gábor lelkipásztor bevezető áhítata után hallgatta meg Dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta lelkipásztor, főiskolai tanár igen tartalmas, nagyon sok információt, segítséget tartalmazó előadását „Milyen a jó szülő?” címmel. Az előadást szívélyes légkörben lezajló megbeszélés követte, konkrét kérdések, esetek megbeszélésével.
Délután 2 órától a templomban Dr. Tőkéczki László egyetemi tanár úr előadását hallgathattuk a templomban a református gyülekezeteink történelméről, történelmi küldetéséről, különös tekintettel a dél-borsodi részre. A tanár úrtól megszokott lendülettel, szívet-lelket-értelmet örömmel, hittel, ismerettel, történelmi tanulságokkal, a jövőre mutató igazságokkal betöltő gazdagsággal megtartott előadásnak voltunk boldog, megajándékozott tagjai. A mintegy száz főnyi hallgatóságot az iskolában szerény szeretetvendégségre hívtuk. Ezzel párhuzamosan egy másik osztályteremben Victor László lelkipásztor vezetésével gyülekezetünk fiatal felnőttek bibliakörének tagjai „Láthatatlan színházat” rendeztek a teremtés történetéből.
Délután 4 órától Bundzik Tímea orgonaművész, tanárnő orgonahangversenyének lehettünk részesei, több mint nyolcvanan. Szólt az orgonaművek szerzőiről, a darabok jellemzőiről, így a nagyon szép előadásnak méginkább lehettünk értői és megcsodálói. A gyülekezeti napot együtt a lelkipásztorok készítettük elő gyülekezeti munkatársainkkal.


2011. november 19-én szombaton tartjuk Általános Iskolai és Óvodai Jótékonysági bálunkat 160 fő részvételével. A bál első részében tanulóink és óvodásaink szerepelnek táncbemutatóval, diákzenekarral, népi játékokkal.

2011. november 21-én Marosvásárhelyen írjuk alá Székely Emese és Pásztor Éva igazgató asszonyokkal a Marosvásárhelyi Bólyai Református Gimnázium és a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola közötti testvériskolai megállapodásunkat.

2011. Adventjének minden vasárnapján délelőtt általános iskolánk diákjai szolgálnak a templomban. Advent második vasárnapjára a Felvidékről a Hanvai testvérgyülekezetünkből fogadunk küldöttséget, benne a gyülekezet énekkarát Nagy Ákos Róbert esperes és felesége vezetésével.


„Örüljetek az Úrban. Mindenkor! Ismét mondom örüljetek. Az Úr közel!” (Fil 4.4-5)

Gazda István

 
Kapcsolódó linkek
· Több hír: Hírek
· Több hír: admin


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Hírek:

Kálvin-szobor avatás, 2010. május 22.


Hír értékelése
Értékelés: 0
Szavazat: 0

Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Kapcsolódó rovatok

Hírek

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.


(C) 2006 | Mezőcsáti Református Egyházközség | Minden jog fenntartva. | Impresszum

Készítette: kaf

A PHP-Nuke terméktámogatás nélküli szabad szoftver, amelyre a GPL licensz érvényes.
Oldalkészítés: 0.11 másodperc