Üdvözöl a(z) Mezőcsáti Református Egyházközség

''Ha pedig a világosságban járunk, közösségünk van egymással és Jézus Krisztussal.'' (I. János 1:7)  

Rovatok
HÍREK

KeresésHírek véletlenszerûen

FÉNYSUGÁR
[ FÉNYSUGÁR ]

·Karácsonyi történet - A három fa legendája
·Magyar karácsony az égben
·Bemutatkozik segédlelkészünk, Victorné Szabolcsik Veronika
·Október 2-án segítõ kezet nyújtottunk
·A Kálvin évforduló mezőcsáti áldásairól
·Kálvin János élete (Noyon, 1509. július 10. - Genf, 1564. május 27.)
·Kálvin János bűnvalló imája
·A Rimaszombati Református Tudományos Gyűjtemény megnyitóján
·Idősek napja

Ajánló


Info
PageRank ikon ingyen


Általános Iskola: Református Általános Iskolánk új épületszárnyának avatása
Dátum: 2006. december 27. szerda, 09:33 Közzétette: kaf

Általános Iskola "Tóvá lesz a délibáb ..."

Ézsaiás próféta könyvének 35.fejezetében arról szól, hogy Izráel fiai a babiloni fogság szenvedéseit követően, miután megerősítették a lankadt kezeket, megszilárdították a tántorgó térdeket, megnyugtatták a remegő szívűeket, örvendezni fog a puszta, virul mint az őszike, forrás fakad a puszta helyen, patakok folynak a kietlenben, kizöldül a fű, életre kel minden, s meglátják az Úrnak dicsőségét: tóvá lesz a délibáb. (7.vers)

Ez ézsaiási prófécia igazságának átélőiként ünnepeltük 2001.október 20-án szombat du. 3 órakor Református Általános Iskolánk új épületszárnyának felavatását.
Az avatási ünnepre városunkba érkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr, Balog Zoltán a miniszterelnök egyházügyi főtanácsosa, Deutsch Tamás Ifjúsági és Sportminiszter.
Az avatási ünnep a templomban hálaadó istentisztelettel kezdődött. Dr. Horváth Barna esperes úr a napi Ószövetségi Igét olvasva (Ezékiel 20.fejezete) hirdette az Ige üzenetét. Többek között emlékeztetett októberi ünnepeinkre: 6-ra, 23-ára, 31-ére, az áldozatos emberi helytállás ünnepeire, hangsúlyozva, hogy ma az új épület falán, a békében történt építő munka eredményének és áldásának állítunk emléket.
Halász Károly főgondnok ünnepi köszöntőjében hálás szívvel üdvözölte a megjelent vendégeket, külön megköszönve miniszterelnök úrnak meghívásunk elfogadását és ez ünnepre szentelt idejét. Emlékeztetett az iskola alapítására, növekedésére, ennek értékére, s Eötvös Józsefet idézve mondta el, hogy az oktatás és nevelés külső körülményeinek megteremtése után „..békességben kell azt hagyni és úgy mint egy szépen művelt gyümölcsfa meg fogja hozni jó termését..”
A köszöntőt követően az építkezésről számoltam be. Az új épület otthont ad a 12x24 m küzdőterű tornateremnek a hozzákapcsolódó kiszolgáló helyiségeknek, egy melegítőkonyhás diákétteremnek, egy oratóriumnak, imateremnek és egy iskolai könyvtárnak.
Az épület beépített felülete 936 m2. Tervezője: Németh Sándor a város szülötte, aki szem előtt tartotta a magyar, a magyar református iskolaépítészeti és a helyi építészeti hagyományainkat, mindezeket csodálatosan egybe szerkesztve tervezett a XXI.századnak.
Az építkezés generálkivitelezője a miskolci SPIDI-BAU Kft.
Az építkezés anyagi fedezete több forrásból tevődött össze: Egyházkerületi támogatásból 12 millió, Ifjúsági Sportminisztérium pályázat 7 millió, Miniszterelnöki Hivatal Millenniumi Vallási Alapból pályázat 15 millió, önerő 22 millió, Zsinati hitel 2002/2003-as lejáratra 10 millió forint.
A beszámolót követően az egyházközség ajándékát egy életszimbólumokat ábrázoló festett fakazettát adtunk át miniszterelnök úr részére.
A templomi istentisztelet a Himnusz éneklésével ért véget. A templomból kijövő miniszterelnököt az iskolaépület előtt várakozók tapsa köszöntötte. Időt szentelt a személyes találkozásra, közvetlenül beszélgetve, kezetfogva városunk ünneplő polgáraival.
Iskolaavatási ünnepségünket 4 órakor folytattuk iskolánk Kisudvarán. A mintegy másfél ezres örömmel ünneplő közösség megtöltötte a teret. Csernaburczky Ferenc igazgató úr ünnepi beszédében többek között elmondta, hogy az új épülettel „..láthatóvá lett az összefogás, a hittel végzett munka, a nem lankadó szorgalom, a létrehozott érték eredménye. örömünk tárgya a korszerű épület, ami a környezetében nem hivalkodó, de hangsúlyos és jól látható. Tornatermünk formába öntött álmunk, de bízom benne, hogy ma itt sokan gondolják velem együtt, hogy városunk büszkesége is.”
Igazgató úr megköszönte – e helyről is újra köszönjük – a Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetőinek, hogy mindeddig helyet adtak intézményeik tornatermében a testnevelés óráinknak. Köszönetet mondott Steinerné Vasvári Éva képviselő asszonynak, aki mindvégig szívén viselte, hathatósan támogatta az iskola építés ügyét.
összefoglaló zárómondatában megfogalmazta, hogy az öröm legyen a miénk, a köszönet a támogatóké, fáradozóké, de a dicsőség egyedül Istené!
Igazgató úr beszéde után Halász Károly főgondnok kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök urat iskolaavató ünnepi beszédének megtartására. A miniszterelnök úr kedves közvetlenséggel szólt az ünneplő diákokhoz, tanárokhoz, szülőkhöz, s az egész ünneplő gyülekezethez, sőt a sajtó útján az M1-es és a Duna TV segítségével az ország polgáraihoz is
Számomra fontos volt hogy elmondta a Kormány „országépítő” szándékát a Duna ne választóvonal legyen az ország közepén. Az ország Keleti felén élőket aktivizálandó erőtartaléknak nevezte, akiket éppen most az épülő autópálya segítségével is az egész ország szerves élő, alkotó, egyre jobban élő részévé kell tenni.
Mezőcsátra nézve emlékeztetett városi címerünk képére, annak áldozatos életet élő, a fiait tápláló Pelikánjára. Utalt az önmagában üzenetet hordozó épített környezetünkre, az 1860-as évek, az 1920-as évek végén épült régebbi épületekre és az 1999-2001-ig épült új szárnyra. Olyan dátumok ezek mindhárom esetben, amikor a nemzet mentése, erősítése, új életlehetőségek megtalálására és megélése volt a cél. Ebben az egyik legfontosabb eszköz az Iskola volt és ma is az. Ehhez a küldetését betöltő egyházi iskolában folyó tanító-nevelő munkához kívánt erőt, egészséget, türelmet, békességet és áldást.
Diákjaink rövid műsora után került sor az avatások legvártabb és leglátványosabb részére a - avatást-átadást szimbolizáló - nemzeti szalag átvágására, a tornaterem udvari főbejárata előtt.
Az új épület megtekintése közben a zsibongóban került sor a diákokkal való találkozásra, az elkészített futball labdák miniszteri dedikációira.
Az új épület utcai főbejáratánál Esperes úr leplezte le az avatás emléktábláját. ünnepünk záró részében az Élelmezési Központban került sor az állófogadásra. Itt Arnóth János polgármester úr köszöntötte a városba látogató legmagasabb rangú választott vezetőt, az ország Miniszterelnökét és kíséretét, Dr. Ódor Ferenc urat a Megyei Közgyűlés elnökét, Országgyűlési Képviselőket, meghívott vendégeket. Beszámolt városunk helyzetéről, majd bemutatta a városháza előtti tér rekonstrukciós tervét, pályázatát. A Képviselő Testület tagjainak bemutatása után adta át a város ajándékát egy nagy méretű csáti Miska kancsót. Megköszönte a megtisztelő látogatást, hiszen tudomása szerint miniszterelnök még soha sem járt Mezőcsáton.
Az egy órán át tartó állófogadás alkalom volt a vállalkozók bemutatására, nagyon sok találkozásra, kézfogásra, beszélgetésre. A fogadással egyidőben a földszinti tárgyaló teremben sajtónyilatkozatra került sor. Miniszterelnök úr a tervezettnek megfelelően este 6 órakor utazott vissza kíséretével Budapestre.
Egy óra múlva már várakozással és meghatottsággal láthattuk az esti Híradókban iskolaavató ünnepünkről készült mésfél-kétperces jó hírnevünket az ország nyilvánossága előtt bemutató tudósításokat.
Befejezésül Éli Nézer magyarországi születésű Izraelben élő író-költő versét idézem saját hitvallásként és ajánlva gyülekezeti és iskolai munkatársaimnak, tervező mérnökünknek, akik az építkezés folyamán mindvégig mellettem álltak és ügyünket segítették.

Az építész beszéde

Így szólt az építész: házat építettem, minden falát megcirógattam,
ajtaját beillesztettem küszöbét megcsókolja a bejövők, a kimenők lába.

Felmagasítottam, a fa csúcsáig ér.
Befedtem tetővel. Ha tető borítja, mintha égbolt fedné.

Két ablakot vágtam benne, völgyre néz az egyik, hegyre a másik.
Rajtuk árad be a reggelek világossága meg a hold sugara.

Házat építettem. Én nem lakom majd benne. Talán a fiaim.
Megöregedtem. Bárcsak megmaradna benne az építész lelke.

Mezőcsát, 2001. november hava

Gazda István
lelkipásztor

 
Kapcsolódó linkek
· Honlap
· Több hír: Általános Iskola
· Több hír: kaf


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Általános Iskola:

Információk


Hír értékelése
Értékelés: 0
Szavazat: 0

Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Kapcsolódó rovatok

Általános Iskola(C) 2006 | Mezőcsáti Református Egyházközség | Minden jog fenntartva. | Impresszum

Készítette: kaf

A PHP-Nuke terméktámogatás nélküli szabad szoftver, amelyre a GPL licensz érvényes.
Oldalkészítés: 0.05 másodperc